ištrupinti

ištrupinti
1 ištrùpinti NdŽ, 1 1. tr. M, LL290 trupinant išbarstyti: Vaikai mažieji ne tiek suvalgė, kiek po aslą ištrupino Žem. Kiek ištrùpina duonelės vištums, kiek išvaro kiauliums! Krš. Anas ištrùpins [bandelę], trupinių pridirbs mašinoj Žl. Vaikas ištrùpino vėdarą šunie Šts. Netrùpink, netrùpink, pienes ištrùpinsi Rdn. ^ Neduok duonos – ištrupinsiu, neduok miltų – išdulkinsiu LTR(Slk). 2. tr. Pnm, Pnd, Krž sudaužyti į smulkias dalis, sugurinti: Paėmęs pagalį ištrupinsiu aš tau visus langus Š. Langus išdaužė, ištrùpino Šmn. Ramai [akėčių] užeis an akmenio ir ištrùpins, nesuspėji taisyt žmogus Pb. | prk.: Jis organizuotas tautos žmogus, tautos rūmo viena plytelė, kurios nevalia ištrupinti Vaižg. ^ Kad tau dantis ištrùpintų! Ds. Aš misliju, kad jisai, besidžiaugdamas Tamstą inkandęs, nei nesupranta dantis sau ištrùpinęs A.Baran. | refl. tr., intr. Š: Ištrùpinosi LKKXIV213(Zt). 3. refl. tr. prk. po truputį duodant, skalsinant išsimitinti, išsišerti: Tai grūdų saujikę, tai runkulį, tai šieno glėbelį – tei jis ir išsitrùpino savo arklį [p]Skr. 4. refl. prk. išsieikvoti, išsimėtyti: Išsitrùpina pinigeliai par ilga Klt. \ trupinti; aptrupinti; atitrupinti; įtrupinti; ištrupinti; nutrupinti; patrupinti; prasitrupinti; pritrupinti; raztrupinti; sutrupinti; pasutrupinti; užtrupinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • ištrupinti — ištrùpinti vksm. Nedúok vai̇̃kui, ištrùpins tik sausainiùs po kam̃barius! …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aptrupinti — 1 aptrùpinti tr. Š, NdŽ, DŽ1 1. K apibarstyti trupiniais: Vaikai visą stalą aptrùpino Pln. | refl.: Apsitrùpinai ėsdamas, parsibrauk kelius Krš. 2. aplupinėti, apdaužyti, apardyti: Kruša… apdaužė sienas, mūrus aptrupino IM1862,24. trupinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitrupinti — 1 atitrùpinti, atatrùpinti Š 1. tr. Š trupinant atskirti, atidalyti. | refl. tr. Š. 2. refl. tr. nusipjauti: Trupino boba batvinius ir atsitrupino nykštutį (ps.) Vlk. trupinti; aptrupinti; atitrupinti; įtrupinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdaužti — 1 išdaũžti, ia, ìšdaužė tr. 1. K, Skr smūgiu ištrupinti, suskaldyti: Berniokai langą ìšdaužė Užp. 2. Kl ištrenkti, išmušti: Ìšdaužė iš nagų pieštuką Šts. Iždaužiu, ižkrečiu iš rankų SD421. | Skatiko iš nagų jam neišdauši Žem. | refl. tr.:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškukštinti — iškùkštinti tr. 1. BŽ87,484 ištuskinti, išjudinti, išklibinti. 2. išdaužyti, ištrupinti, iškrapštyti: Iškùkštink molį, kur buvo pečius, ir išvežk J. kukštinti; iškukštinti; pakukštinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išnervoti — 1 išner̃voti tr. 1. Škn, Lnkv išjuokti, išpeikti, išniekinti. 2. išgadinti, išgnaibyti, ištrupinti: Dievo doveną išnervojo Škn. nervoti; išnervoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išspraginti — 1 išsprãginti tr. KŽ, išspragìnti KŽ 1. Rtr, Š, Ser padaryti, kad išspragėtų, suskrudinti, apdeginti. | refl. tr. KŽ: Išsisprãginęs miežių, pasilesink gaidį ir tada jau leisk kapotynių Š. 2. Ser kurį laiką spraginti, kepinti. 3. šaudant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištrupiniuoti — žr. 1 ištrupinti 1: Duoną ištrupiniuosit! Ėr. trupiniuoti; apsitrupiniuoti; ištrupiniuoti; pritrupiniuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištrupinėti — iter. dem. 1 ištrupinti 1: ^ Neduok duonos – ištrupinėsiu, neduok miltų – išdulkinėsiu (d.) Slk. trupinėti; ištrupinėti; nutrupinėti; patrupinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutrupinti — 1 nutrùpinti tr. KI4, K, Š, DŽ, NdŽ; RtŽ, LL263 1. trupinant pabarstyti: Cibulio laiškų nutrùpina Škt. 2. trupinant pašalinti: Kalinys, nutrùpinęs duoną, rado suvyniotą mažą popierėlį NdŽ. ║ nudaužyti, nudaužti: Kas čia nutrùpino tą puodelio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”